Blanki Nano wykonywane są z mat grafitowych zawierających żywice otrzymywane z wykorzystaniem nowoczesnych procesów nanotechnologicznych. Budowane w oparciu o ten rodzaj materiału, wykazują wyższą sztywność i znaczący wzrost wytrzymałości na ściskanie. Żywica typu nano poprawia wiązanie pomiędzy, zarówno włóknami węglowymi, jak i kolejnymi warstwami prepregu, co zwiększa wytrzymałość na zginanie i wewnętrzną wytrzymałość na ścinanie. Do produkcji blanków nano używamy najnowszej generacji żywic, które dodatkowo zawierają cząsteczki nano-elastomerów. Dodatek tych cząsteczek w znaczący sposób podnosi odporność gotowego produktu na uszkodzenia mechaniczne (przede wszystkim te o charakterze udarowym). Dzięki tym właściwościom można wykonywać lżejsze blanki, które mają większe możliwości przenoszenia obciążeń i cechują się większą odpornością na uszkodzenia.

2020-03-14