Wszystkie blanki zbudowane w naszej firmie objęte są dożywotnią gwarancją na wady materiałowe. Gwarancja ta dotyczy pierwszego właściciela.

Szczegółowe warunki gwarancji:

  1. Firma FishingArt udziela dożywotniej gwarancji na swoje produkty, obejmującej wady materiałowe i wady wynikłe z procesu produkcji.
  2. Gwarancja przysługuje pierwszemu właścicielowi, począwszy od daty zakupu.
  3. Warunkiem niezbędnym do otrzymania gwarancji jest rejestracja zakupionego produktu na naszej stronie internetowej, poprzez formularz rejestracyjny on-line. Formularz ten dostępny jest tutaj. Rejestracja musi być dokonana w terminie do 60 dni od daty zakupu.
  4. Niezarejestrowane produkty lub produkty, które zostały odsprzedane przez pierwszego właściciela nie będą objęte gwarancją. Usunięcie usterki lub wymiana elementu będzie się odbywać odpłatnie. W tych sytuacjach prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: sales@fishingart.eu
  5. Firma gwarantuje nabywcy bezpłatne usunięcie usterek powstałych z powodu wad materiałowych lub konstrukcyjnych w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu. W przypadku niemożności usunięcia tych usterek uszkodzony element zostanie wymieniony na nowy.
  6. W przypadku wymiany elementu na nowy, który został uszkodzony z winy użytkownika, obowiązuje standardowa opłata w wysokości 50 EUR (lub równowartość przeliczona wg kursu z dnia dostarczenia uszkodzonego elementu do serwisu) za każdy element.
  7. Gwarancja nie obejmuje zdarzeń takich jak utrata, kradzież, mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, uszkodzenia celowe lub wynikłe z zaniedbania lub niewłaściwego obchodzenia się z produktem.
  8. Wędki uzbrojone przez naszą pracownię objęte są dodatkowo jednorazową gwarancją bezwarunkową. Oznacza to, że w przypadku uszkodzeń powstałych z niewłaściwego użytkowania wędziska lub dowolnego typu uszkodzeń mechanicznych, nie wynikających z wad fabrycznych, nabywcy przysługuje prawo do wymiany złamanego elementu na nowy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. Wymiana ta związana jest ze stałą opłatą wynoszącą 50 EUR (lub równowartość przeliczona wg kursu z dnia dostarczenia uszkodzonej wędki do serwisu) za każdy uszkodzony element (gwarancja ta nie dotyczy segmentu, na którym zbudowana jest rękojeść wędki). Naprawa polega na uzbrojeniu nowego elementu z wykorzystaniem przelotek z uszkodzonej części, chyba że uszkodzeniu uległy również przelotki – wtedy wymieniane są na nowe bezpłatnie. Gwarancja ta przysługuje pierwszemu właścicielowi.

 

2018-07-20