W ofercie nowe serie blanków budowane na matach otrzymywanych
z wykorzystaniem nowoczesnych procesów nanotechnologicznych.
Więcej szczegółów w zakładce Blanki Nano.

2014-07-03